torsdag 18 september 2008

Årsta

Nu har jag pluggat på lite på Wikipedia (don't you just love Wikipedia) om min nya hemort. Jag har lärt mig följande:

* 2007 bodde 15 851 invånare i Årsta.
* Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör (med undantag för Årsta holmar som tillhör Södermalms stadsdelsområde trots att de ligger i stadsdelen Årsta).
* Topografiskt ligger den bebyggda delen av stadsdelen på södersluttningen av den förkastningsbrant som sträcker sig längs Årstavikens södra sida. På norrsluttningen finns Årstaskogen, som sluttar brant ner i Årstaviken.
* Årsta gård är av medeltida ursprung. Byn Årsta nämns första gången 1344 som villa Arus och ännu 1439 skrivs ortnamnet Aross. En av Uppsala domkyrkas prebendor, grundad av hertig Valdemar, ägde 1344 fyra markland jord i byn. I slutet av 1400-talet var Årsta sätesgård för Hans Kröpelin d.y som i samband med en ägotvist 1487 uppges ha hävdat att gårdens ägor sträckte sig ända till Stockholms söderport.
* Området kring Årsta köptes av staden redan 1905 och stadsdelen bildades 1926, men ända in på 1940-talet låg här mest ett par koloniträdgårdar, bl.a. vid nuvarande Steningeparken, och några arrendejordbruk.
* Den ursprungliga stadsplanen trädde i kraft den 11 november 1940. I den förordades att området skulle bebyggas med smalhus, gärna högst tre våningar höga. På höjderna, t.ex. vid nuv. Sköntorpsplan föreslogs istället punkthus i upp till sju våningar. Det bestämdes även att alla gator skulle få namn efter sjöar och vattendrag (undantaget Gullmarsvägen och Årstavägen).
* Man reserverade mark för att man skulle kunna dra spårvagn eller tunnelbana till Årsta. En sådan tänktes gå via Grynkvarnsparken, över Johanneshovsvägen, över Steningeparken, Sundsborgsparken, Borensstråket, förbi Årsta torgs norra sida, längs nuvarande Bränningevägen och sedan i en båge till Storängsparken. Ända fram till slutet av 1950-talet var marken reserverad för spårtrafik, men därefter stod det klart att någon tunnelbana el. liknande inte var aktuell.
* 1939 började den östra delen av området bebyggas med bostäder efter ritningar av Erik och Tore Ahlsén. Barnrikehusen på Bolmensvägen ritades av Ernst Hawerman och Nils Friberg. De uppfördes från 1939 och är ett av de äldsta kvarteren i Årsta.
* Årsta centrum invigdes 1953, och då var större delen av stadsdelen bebyggd. Området kring Sandfjärdsgatan tillkom på 1960-talet. I Årsta finns Stockholms första loftgångshus, byggt 1948, för de kvinnliga anställda hos butikskedjan EPA.
* Årsta fick när det byggdes stor uppmärksamhet och kom att tjäna som förebild till de senare byggda förortsområdena kring Stockholm.
* Vid Årsta torg finns det bland annat restauranger, bibliotek, körsnär, vårdcentral, Folkets hus etc.

Jag älskar mitt nya område!

Årstaviken 1764

5 kommentarer:

Surskägget! sa...

Ååååh om jag ville läsa trist fakta om trista förorter till trista huvudstäder skulle jag läsa...läsa...wikipedia! ÅÅÅÅÅÅÅÅH!!!!

DevilDoll sa...

DU är trist! =P

Surskägget sa...

*lipar* (och då menar jag lipar som i "gråter stora salta ensamma tårar" inte som i "sträcker ut tungan"!)

PTB sa...

Schysst om utsikten verkligen va svart-vit och såg ut som ett vikingaskepp skulle segla förbi vilken sec som helst...

Little Rascal sa...

I love Arsta, I used to live there, 3 different apartments through the years.

Congratulations!